سه شنبه 3 خرداد 1401 - 12:42
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، پیشنهاد الحاق یک تبصره به مصوبه دولت (موضوع تعیین تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای) مبنی بر حذف الزام متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی به پرداخت وجوه به دفاتر خدمات سلامت اعم از دولتی و غیردولتی بابت بازرسی های بهداشتی را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
دوشنبه 2 خرداد 1401 - 13:24
سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکالیف مندرج در بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.
آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
دوشنبه 2 خرداد 1401 - 13:11
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را جهت طرح و بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401 - 17:12
در راستای استمرار اجرای نیات خیرین مدرسه ساز و به منظور رفع نواقص و کاستی ها در آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی درخصوص مشارکت دولتمردان در تصمیم گیری های هیأت مدیره و هیأت امنای خیرین یاد شده به عنوان عضو ثابت، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد اصلاح تبصره ماده (1) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401 - 16:44
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکلات بهره برداران از معادن برای استفاده از مواد ناریه جهت انفجار، درخواست اضافه شدن این وزارتخانه به فهرست مراجع صدور مجوز استفاده از مواد مذکور مندرج در ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401 - 18:10
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در اجرای تکلیف مقرر برای ارایه گزارش اقدامات صورت پذیرفته در راستای ایجاد تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی کشور به منظور تحقق شعار سال 1401 مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، پیش نویس «آیین نامه تشکیل ستاد رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت های دانش بنیان» را جهت طرح و بررسی در هیئت وزیران، ارایه کرد.