برچسب‌ها
تعداد یافته ها 821 مورد
وزارت کشور به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور، درخواست مجوز تغییر بهره برداری از تعداد (6) واحد از آپارتمان های متعلق به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به این وزارتخانه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع چالش های موجود در حوزه شرکت های بخش عمومی و با هدف استقرار نظام بنگاه داری نوین در بخش عمومی و دولتی، در اجرای بند (ب) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد «لایحه نظام شرکت داری در بخش عمومی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
دولت در راستای کمک به اجرای طرح های عمرانی و به موجب حکم مندرج در بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر اختصاص اعتبار برای تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه های اجرایی، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به رفع موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ابلاغ شد.
در جلسه اصلی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت که صبح روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور 1400 برگزار شد، رئیس و نایب رئیس کمیسیون از سوی اعضا تعیین شدند.