کد خبر: 9961
تاریخ انتشار: يکشنبه 4 ارديبهشت 1401 - 11:48
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اجرايي شدن احكام امنيت شغلي پرستاران و تبديل وضعيت، تعرفه گذاري خدمات پرستاري و تقويت نظام شبكه بهداشتي و درماني براي ارايه به مجلس شوراي اسلامي براي لايحه و يا تصويب در ستاد ملي مقابله با كرونا

- اصلاح آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور