کد خبر: 9960
تاریخ انتشار: يکشنبه 4 ارديبهشت 1401 - 11:46
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آیين نامه تعيين تعرفه و قيمت ارایه خدمات ورزشي و تندرستي در راستاي اجراي بند (23) از قسمت (الف) ماده (4) قانون اهداف وظايف و اختيارات وزارت ورزش

- اصلاح مصوبه دولت درخصوص هزينه صدور پروانه بهره برداري باشگاه و احداث باشگاه