کد خبر: 9884
تاریخ انتشار: يکشنبه 14 فروردين 1401 - 15:32
>>

موضوع مورد بررسی:

- سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونت­گاه ­هاي غيررسمي موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (120) قانون برنامه ششم توسعه كشور