کد خبر: 8077
تاریخ انتشار: سه شنبه 28 بهمن 1399 - 10:32
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 57129/138001
تاریخ ابلاغ: 1399/11/27
با تصمیم وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، عضویت دو نفر از اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد قشم و ارس، اصلاح و از "غیرموظف" به "موظف" تغییر یافت.
اصلاح نوع عضويت دو نفر از اعضای هيئت مديره مناطق آزاد ارس و قشم

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 12 بهمن 1399 با تغییر عضویت خانم پروین فرشچی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم از "غیرموظف" به "موظف" موافقت کردند.

همچنین عضویت خانم سونیا اندیش در هیئت مدیره منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس 1396 از "غیرموظف" به "موظف" تغییر یافته و به مدت سه سال تمدید می شود.

downlod