کد خبر: 8067
تاریخ انتشار: يکشنبه 26 بهمن 1399 - 12:51
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57830/136162
تاریخ ابلاغ: 1399/11/25
هیئت دولت با توجه به ضرورت بروزرسانی تعرفه قطع درختان جنگلی مندرج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، با اصلاح تعرفه مزبور موافقت کرد.
اصلاح تعرفه بهره برداری از درختان جنگلی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 19 بهمن 1399 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نسبت به اصلاح عوارض قطع درختان جنگلی، موضوع ماده (15) قانون فوق اقدام کرد.

لازم به ذکر است، مبالغ مندرج در اصلاحیه فوق، با استفاده از سامانه محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران و در اجرای ماده (10) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، (برای سال 1397 به میزان 26.9 درصد، در سال 1398 به میزان 34.8 درصد و پیش بینی سال 1399 نیز به میزان 30 درصد) برآورد و لحاظ گردیده است.

downlod