کد خبر: 8065
تاریخ انتشار: شنبه 25 بهمن 1399 - 16:02
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58432/136143
تاریخ ابلاغ: 1399/11/25
هیئت دولت آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی را ابلاغ کرد.
آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 19 بهمن 1399، «آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی» مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه مندرج در قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه ای آنها را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق که در اجرای تکلیف مقرر در ماده (3) قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی به تصویب رسید، دیه و خساراتی که بر اثر بکارگیری سلاح توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری حادث شده باشد، از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه اجرایی براساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.

همچنین به موجب آیین نامه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند مأموران خود را در راستای انجام وظایف و مأموریت شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث نزد یکی از شرکت های بیمه گر بیمه نمایند.

میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت شهادت و فوت معادل مبلغ مندرج در قرارداد بیمه و برای جبران خسارت نقص عضو، از کارافتادگی، بیماری صعب العلاج و حوادث برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.

دستگاه های اجرایی همچنین می توانند علاوه بر جبران خسارات وارده توسط شرکت بیمه گر ، با تأیید بالاترین مقام دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات به مأمورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده‏اند، کمک مالی نمایند.

به موجب آیین نامه یاد شده، دستگاه های اجرایی مکلف به برگزاری دوره های آموزشی لازم برای مأموران خود به منظور کاهش خطرات و اقدامات سوء احتمالی هستند.

downlod