کد خبر: 7589
تاریخ انتشار: شنبه 3 آبان 1399 - 16:05
کد پیشنهاد: 58142
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/23
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/27
با توجه به گذشت 17 سال از بازنگری نرخ تعرفه های خدمات سازمان دامپزشکی کشور و تفاوت بسیار آن ها را قیمت واقعی روز و میزان تورم، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اصلاح این تعرفه ها را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد اصلاح نرخ تعرفه هاي خدمات سازمان دامپزشكي كشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان دامپزشکی کشور براساس ماده (14) قانون سازمان مربوط می تواند در قابل ارائه خدمات دامپزشکی، وجوه متناسب با خدمات انجام شده را دریافت نماید. وجوه حاصل در حساب مخصوصی در خزانه، جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماری های دامی می شود. تعیین خدمات و میزان وجوه، طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

آخرین بازنگری این آیین نامه، مربوط به سال 1391 است که قیمت گذاری انجام شده بر مبنای تعرفه های سال 1381 صورت گرفته است و بسیاری از تعرفه های فوق عملا پس از 17 سال نیازمند بازنگری می باشد. به عبارتی، بسیاری از تعرفه های خدمات مربوطه، با قیمت واقعی روز و با توجه به نرخ تورم، مواد اولیه و الگوی دستمزد اختلاف بسیاری دارد.

بنابراین با توجه به محدودیت های اعتباری سازمان دامپزشکی و پوشش بخشی از هزینه های سازمان مذکور از محل این تعرفه در راستای حفظ امنیت غذایی کشور، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اصلاح نرخ تعرفه هاي این سازمان، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است،‌ این پیشنهاد در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

downlod