کد خبر: 7579
تاریخ انتشار: سه شنبه 29 مهر 1399 - 15:39
کد پیشنهاد: 58138
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/27
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/28
سازمان برنامه و بودجه کشور به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت پیشنهاد نموده تا آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه کل کشور اصلاح و همزمان با وصول منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی از سوی بانک مرکزی، این منابع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز شود.
پیشنهاد وصول درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي به حساب سازمان هدفمند سازي يارانه ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه کل کشور، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در همان تبصره به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود.

به منظور جلوگیری از تعلل زمانی و چرخش منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، موضوع ردیف (1) جدول دریافتی های تبصره مذکور از بانک مرکزی به شرکت ملی نفت ایران و از آن شرکت به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها و جبران کسری این منابع که از بودجه عمومی کشور تامین شده است، سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد نموده تا بند (7) ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه کل کشور اصلاح شود و منابع یادشده همزمان با وصول درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده های نفتی از سوی بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز شود.

downlod