کد خبر: 7396
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 شهريور 1399 - 13:35
>>

موضوع مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دائمي توسعه كشور.