کد خبر: 5982
تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 آذر 1398 - 10:14
نوع مصوبه: تصویب نامه
تاریخ ابلاغ: 1398/09/26
شماره مصوبه: 57221/123738
هیئت وزیران جرایم نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارائه خدمات کد دستوری را تصویب کرد.
تصویب جریمه نقدی تخلفات خدمات کد دستوری
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارائه خدمات شناسه (کد) دستوری، به شرح جدول زیر تعیین نمود:
 
مراحل تخلف

مبالغ جریمه

تخلف برای بار اول

تا پنجاه میلیارد ریال

تکرار تخلف برای بار دوم

از پنجاه میلیارد ریال تا یکصد میلیارد ریال
تکرار تخلف برای بار سوم و بیشتر

از یکصد میلیارد ریال تا سیصد میلیارد ریال

 

downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف