کد خبر: 11272
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 خرداد 1402 - 11:35
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي افراد داراي معلوليت

- اساسنامه صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور در اجراي ماده (6) قانون اهداف اختيارات و وظايف وزارت ورزش