کد خبر: 11265
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 خرداد 1402 - 10:32
>>

موضوعات مورد بررسی:

- مجوز واگذاري زمين (42) هكتاري شهرك ( ICT ) از شركت شهرك هاي صنعتي استان قم به پارك علم و فناوري استان موضوع: استقرار شركت هاي دانش بنيان با رعايت ضوابط و مقررات

- مجوز اصلاح محدوده ساختمان هاي نيمه تمام بنياد مستضعفان واقع در فاز (2)  شهرك قدس بخش (11) تهران با آستان قدس رضوي

- صدور اسناد مالكيت واحدهاي احداث شده مجتمع مسكوني جانبازان حضرت ابوفاضل (ع) در بخش (11) تهران