کد خبر: 11256
تاریخ انتشار: يکشنبه 24 ارديبهشت 1402 - 17:45
>>

موضوعات مورد بررسی:

- تشكيل ستاد ديپلماسي استاندارد و كيفيت سازمان ملي استاندارد

- الحاق شهر شيراز به شهرهاي آلوده مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسايل نقليه موتوري زميني بند (ب) ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده

- آيين نامه اجرايي قانون حفاظت از خاك