کد خبر: 11248
تاریخ انتشار: يکشنبه 24 ارديبهشت 1402 - 17:37
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران

- مجوز واگذاري (30) هكتار از اراضي روستاي گايكان شهرستان اليگودرز به استناد بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت جهاد كشاورزي ( شركت شهرك هاي كشاورزي)

- مجوز فروش قطعات واقع در شهر صدرا ( موسوم به باغشهر اهل بيت) موضوع: تكميل قسمتي از پروژه هاي عمراني و رفع بخشي از كسري بودجه دانشگاه صنعتي شيراز