کد خبر: 11240
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 ارديبهشت 1402 - 15:37
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لايحه طرح مهارت آموزي و اشتغال پذيري كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح

- طرح توانمند سازي زنان سرپرست خانوار موضوع: بند (ت) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه