کد خبر: 11228
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 ارديبهشت 1402 - 15:15
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> جلسه

موضوعات مورد بررسی:

- لايحه اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

- آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور

- آيين نامه اجرايي جزء (3) بند (الف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

- آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح)، (ي)، (ك)، (م)، (ن)، (ع) و (ص) تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 كل كشور