کد خبر: 11162
تاریخ انتشار: يکشنبه 20 فروردين 1402 - 18:46
>>

موضوع مورد بررسی:

- طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار موضوع: بند (ت) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه