کد خبر: 11160
تاریخ انتشار: يکشنبه 20 فروردين 1402 - 18:44
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

- اصلاح آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت