کد خبر: 11158
تاریخ انتشار: يکشنبه 20 فروردين 1402 - 18:42
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لايحه آبخيزداري و آبخوان داري

- پيش نويس لايحه اعطا سند به ساكنين سكونتگاه هاي غير رسمي