کد خبر: 11143
تاریخ انتشار: سه شنبه 15 فروردين 1402 - 14:22
>>

موضوع مورد بررسی:

- پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي 1981 (1360) شماره 155 و سند الحاقي (پروتكل) (2002) (1381) مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي مصوب 1400