کد خبر: 11112
تاریخ انتشار: يکشنبه 14 اسفند 1401 - 18:59
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه حمايت از شركت هاي دانش بنيان در حوزه حمل ونقل، مسكن و ساختمان و شهرسازي

- آيين نامه حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال كشور