کد خبر: 11109
تاریخ انتشار: يکشنبه 14 اسفند 1401 - 18:57
>>

موضوع مورد بررسی:

- آیين نامه تعيين تعرفه و قيمت ارائه خدمات ورزشي و تندرستي در راستاي اجراي بند (23) از قسمت (الف) ماده (4) قانون اهداف وظايف و اختيارات وزارت ورزش