کد خبر: 11107
تاریخ انتشار: يکشنبه 14 اسفند 1401 - 18:53
>>

موضوع مورد بررسی:

نوسازي سه هزار واحد مسكوني در سكونتگاه‌هاي غيررسمي (شهر آبادان: محلات سليج غربي و شرقي، ذوالفقاري، شطيط، سده، جمشيدآباد، بهار، طيب و كوي قدس) توسط وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي( شركت باز آفريني شهري ايران).