کد خبر: 11101
تاریخ انتشار: يکشنبه 14 اسفند 1401 - 18:46
>>

موضوع مورد بررسی:

- الحاقيه بند (3) به ماده (29) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور؛ موضوع مصوبه دولت در خصوص اصلاح يا لغو مجوزهاي صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد فروش املاك مازادي كه منشاء تملك دولت عقد صلح يا هبه مي باشد