کد خبر: 11091
تاریخ انتشار: دوشنبه 8 اسفند 1401 - 10:04
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاحيه آيين نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي كه خدمات آنها در داخل شهرها و محدوده روستاها،‌ مستلزم حفاري معابر و احداث تأسیسات، توسط وزارت ارتباطات و فناوري اصلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي) است

- مصوبه كارگروه تعيين مصاديق امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي شركت هاي دولتي،  در خصوص تعيين شركت هاي "آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد، سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري ايران" به عنوان شركت هاي داراي وظايف سياستگذاري و حاكميتي