کد خبر: 11084
تاریخ انتشار: دوشنبه 8 اسفند 1401 - 09:53
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لايحه ايجاد شوراي ثبات مالي موضوع: اجراي سياست هاي احتياطي كلان در كشور

- لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366

- اصلاح برخي بندها و تبصره هاي ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع: شرايط صدور و تمديد كارت بازرگانی