کد خبر: 11068
تاریخ انتشار: يکشنبه 30 بهمن 1401 - 16:33
>>

موضوعات مورد بررسی:

- صدور مجوز توسعه پتروشيمي تبريز در محدوده شعاع 30 كيلومتري شهر تبريز

- لايحه پيشنهادي اصلاحيه ي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

- طرح اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل  ساختمان. شماره ثبت (321)

- حذف ماده (23) آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي ها، موضوع: ماده (2) قانون هواي پاک

- سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (120) قانون برنامه ششم توسعه كشور

- فهرست مناطق كمتر توسعه يافته كشور