کد خبر: 11055
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 بهمن 1401 - 13:28
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه حمايت از شركت هاي دانش بنيان در حوزه حمل ونقل، مسكن و ساختمان و شهرسازي