کد خبر: 11054
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 بهمن 1401 - 13:25
>>

موضوع مورد بررسی:

- اصلاح برخي از مواد آيين نامه حمايت از توليد، دانش بنيان، فناور و اشتغال آفرين در صنعت آب و برق