کد خبر: 11053
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 بهمن 1401 - 13:24
>>

موضوعات مورد بررسی:

- حذف تبصره ماده (11) آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1401

- لايحه اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان

- درخواست اصلاح مصوبه هیئت وزيران درخصوص شرايط احراز تصدي سمت شهردار