کد خبر: 11049
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 بهمن 1401 - 13:18
>>

موضوعات مورد بررسی:

- معيارهاي تعيين سطح آلايندگي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي موضوع ماده (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده (عوارض سبز)

- لايحه آبخيزداري و آبخوان داري

- اصلاح بندهاي (1) و (2) تصويب نامه موضوع حذف سهميه سوخت ناوگان ايراني براي خروج از كشور

- اصلاح  آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي

- اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مبني بر ادغام شركت هاي آزادراهي مورد تعهد يك شركت سرمايه گذار

- لايحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداري