کد خبر: 11045
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 بهمن 1401 - 12:48
>>

موضوعات مورد بررسی:

- مجوز واگذاري (94) هكتار از اراضي پلاك ثبتي سابق ساري واقع در شهرستان مهديشهر استان سمنان جهت احداث سد مخزني چاشم به وزارت نيرو (شركت آب منطقه اي استان سمنان)

- مجوز تغيير بهره بردار پلاك هاي ثبتي در بخش ثبتي يك سمنان واقع در این شهرستان در استان سمنان براي ساختمان اداري از وزارت راه و شهرسازي به ديوان محاسبات كشور

- اصلاحيه قانون حمايت قضايي و بيمه اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلبانی

- تداوم بهره برداري از اماكن ورزشي به فدراسيون هاي ورزشي و تمديد زمان اجراي تصويب نامه های مربوط براي مدت سه سال به وزارت ورزش و جوانان