کد خبر: 11036
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 بهمن 1401 - 13:33
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آیين نامه تعيين تعرفه و قيمت ارایه خدمات ورزشي و تندرستي در راستاي اجراي بند (23) از قسمت (الف) ماده (4) قانون اهداف وظايف و اختيارات وزارت ورزش

- اصلاح مصوبه دولت در خصوص هزينه صدور پروانه بهره برداري باشگاه و احداث باشگاه