کد خبر: 11029
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 بهمن 1401 - 13:20
>>

موضوع مورد بررسی:

- اصلاح برخي بندها و تبصره هاي ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع: شرايط صدور و تمديد كارت بازرگاني