کد خبر: 11027
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 بهمن 1401 - 13:18
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ذيل ماده (1) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها

- آيين نامه مالي ماده (1) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها