کد خبر: 11026
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 بهمن 1401 - 13:15
>>

موضوع مورد بررسی:

- اصلاح تصويب نامه موضوع مجوز پرداخت ديون و بدهي بابت معامله اراضي آراد و اشتهازان از اراضي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي در منطقه اوين تهران