کد خبر: 10691
تاریخ انتشار: يکشنبه 10 مهر 1401 - 12:01
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي بند هاي (الف) و (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401