کد خبر: 10651
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 شهريور 1401 - 14:47
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60352/111979
تاریخ ابلاغ: 1401/06/27
با امضا و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه آن را امضا و ابلاغ کرد.
آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه آن اصلاح شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 شهریور 1401، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه آن موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، اموال مازاد موضوع این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی با اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به فروش می رسد.

همچنین در اجرای تبصره (2) ماده (10) قانون جهش تولید مسکن، درخصوص فروش زمین های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده (12) قانون تشکیل این وزارتخانه و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان پذیر می گردد، اخذ تأییدیه وزارت راه و شهرسازی قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، ضروری است.

downlod
آخرین مصوبات