کد خبر: 10637
تاریخ انتشار: يکشنبه 27 شهريور 1401 - 17:04
>>

موضوع مورد بررسی:

- لايحه قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

- الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (3) ماده (26) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران موضوع: حق مراقبت، نگهداري و حق پرستاري جانبازان

- عضويت سازمان ملي استاندارد ايران در شوراي عالي انرژي