کد خبر: 10610
تاریخ انتشار: شنبه 19 شهريور 1401 - 16:09
کمیسیون های هیئت دولت >> زیربنایی، صنعت و محیط زیست >> جلسه

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (27) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

- آيين‌نامه اجرايي بند (4) منابع و بند (10) مصارف (بخش حمايت از توليد در بخش انرژي) جداول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 (موضوع سازماندهي نحوه تخصيص و توزيع گاز مايع در بخش‌هاي مختلف مصرف)

- مجوز ورود و ترخيص تعداد 1000 دستگاه آمبولانس مورد نياز سازمان اورژانس كشور