کد خبر: 10609
تاریخ انتشار: شنبه 19 شهريور 1401 - 16:07
>>

موضوع مورد بررسی:

- اساسنامه صندوق تضمین اشتغال حیات