کد خبر: 10596
تاریخ انتشار: يکشنبه 13 شهريور 1401 - 18:10
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60263/100990
تاریخ ابلاغ: 1401/06/12
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای جبران و بازسازی خسارات ناشی از سیل در استان یزد را امضا و ابلاغ کرد.
دولت مصوبه تخصیص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان یزد را ابلاغ کرد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 شهریور 1401، به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، با اختصاص مبلغ 250 میلیارد اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برای بازسازی تأسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی و میراث فرهنگی آسیب‌دیده ناشی از وقوع سیل، مدیریت شرایط اضطرار و جبران خسارت در این استان موافقت کرد.
دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد را موظف کرد ضمن نظارت فنی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

downlod
آخرین مصوبات