کد خبر: 10593
تاریخ انتشار: شنبه 12 شهريور 1401 - 16:24
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60172/101061
تاریخ ابلاغ: 1401/06/12
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری ابلاغ شد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 شهریور 1401، به استناد ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان، به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص در پارک های علم و فناوری و حمایت از فعالیت های فناورانه، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول معافیت موضوع ماده (91) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات بعدي مي باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.
برخورداری از مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک‌ علم و فناوری می باشد که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است.

downlod
آخرین مصوبات