کد خبر: 10592
تاریخ انتشار: شنبه 12 شهريور 1401 - 16:15
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 59992/101197
تاریخ ابلاغ: 1401/06/12
با موافقت وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، مصوبه ناظر به واگذاری حق استفاده 10 ساله از 13 هکتار از اراضی مجموعه ورزشی علیمرادیان واقع در شهرستان دماوند استان همدان به مؤسسه فرهنگی علیمرادیان، لغو شد.
لغو مصوبه دولت درخصوص واگذاری حق استفاده از اراضی مجموعه ورزشی علیمرادیان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 29 مرداد 1401، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب کردند تصویب نامه ناظر به واگذاری حق استفاده 10 ساله 13 هکتار از اراضی واقع در بخش (1) شهرستان دماوند در استان همدان موسوم به مجموعه ورزشی علیمرادیان و اعیانات واقع در مجموعه یاد شده به مؤسسه فرهنگی علیمرادیان، لغو و مجموعه مذکور به وزارت ورزش و جوانان اعاده گردد.

downlod
آخرین مصوبات