کد خبر: 10589
تاریخ انتشار: شنبه 12 شهريور 1401 - 15:32
>>

موضوع مورد بررسی:

- درج نام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در بند الف ذيل ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران