کد خبر: 10583
تاریخ انتشار: شنبه 12 شهريور 1401 - 15:26
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه جذب، هدايت و توزيع كمك هاي خارجي درمديريت بحران اجراي بند (ج) و (و) ماده (9) قانون مديريت بحران كشور