کد خبر: 10571
تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 شهريور 1401 - 16:12
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60260/98365
تاریخ ابلاغ: 1401/06/07
با امضا و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، مجوز امضای موقت یادداشت تعهدات ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای صادر شد.
صدور مجوز برای امضای موقت یادداشت تعهدات ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 شهریور 1401، در راستای تقویت تعاملات و همکاری های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با سازمان های منطقه ای و با توجه به اهداف و و اصول مشخص شده در منشور همکاری شانگهای و مفاد عهدنامه بلند مدت حُسن همجواری، مودت و همکاری دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای، با صدور مجوز به وزارت امور خارجه برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان مذکور موافقت کرد.

downlod
آخرین مصوبات