کد خبر: 10562
تاریخ انتشار: سه شنبه 8 شهريور 1401 - 10:39
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60200/97771
تاریخ ابلاغ: 1401/06/07
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی اصلاح و ابلاغ شد.
اصلاح و ابلاغ مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 2 شهریور 1401 مصوب کرد کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند.

همچنین به موجب اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارایه تعهد 6 ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام نمایند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ارایه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام نماید.

downlod
آخرین مصوبات